Ασφαλιστικά μέτρα της Ε.Ω. για τα 20.000.000 ευρώ του "Μένουμε Σπίτι"

0
0
0
s2smodern

         Στις 10 Ιουλίου η ώρα της αλήθειας για το πόσα πήραν τα ΜΜΕ

Ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Αίτηση επίδειξης εγγράφου κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 902 Α.Κ)

 

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «M.V PRESS IKE», ιδιοκτήτριας της πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας γνώμης «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί   της Λ. Βουλιαγμένης αριθ.512, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

                                               ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ «ΙΝΙΤΙΑTIVE MEDIA ATHENS», με αριθμό ΓΕΜΗ:000772201000, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 89-91 & Τζαβέλα, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Ι) Ευσύνοπτο Ιστορικό.

Καθίσταται πρόδηλο ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19),θέσπισε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τον τρόπο μετάδοσής του ιού, τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή μετάδοσης του και εν γένει την προστασία της δημόσιας υγείας, εν είδει διαφημιστικής εκστρατείας, με κεντρικό άξονα αρχικώς το σύνθημα «Μένουμε σπίτι» και εν συνεχεία «Μένουμε ασφαλείς».

Κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 § 3 της ανωτέρω Πράξης, εκδόθηκε την 15/3/2020, η ΥΑ 179/15.3.2020 (Β’ 861) του Υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Στυλιανού Πέτσα, η οποία όριζε τη διαδικασία μετάδοσης των ενημερωτικών μηνυμάτων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και μία εβδομάδα σχεδόν αργότερα, κατ΄εξουσιοδότηση του ιδίου άρθρου, εκδόθηκε η ΚΥΑ 227/21.3.2020 (Β΄948) του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Αποστόλου Βεσυρόπουλου και Υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Στυλιανού Πέτσα, για τον καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών.

Δυο ημέρες αργότερα, την 23.3.2020, εκδόθηκε η υπ΄αριθ. πρωτ. Λ 285 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού, κ. Γρηγορίου Δημητριάδη, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (Ε 11.000.000) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, για υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών που απαιτούνται για την υλοποίηση εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο πλέον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πέραν των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Η ανωτέρω δε πίστωση ύψους Ε 11.000.000, δυνάμει της ΚΥΑ 337/25.4.2020(Β΄183), αυξήθηκε κατά το ποσό των Ε 9.000.000, ανερχόμενης πλέον στο συνολικό ποσό των Ε 20.000.000.

Η κατάρτιση δημόσιας σύμβασης μεταξύ του Υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Στυλιανού Πέτσα και της εταιρείας σας, με συνοπτική διαδικασία και εν τοις πράγμασι απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, για τη διαχείριση και διανομή των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων της διαφημιστικής εκστρατείας, εγείρει ζητήματα παράβασης της αρχής του ανταγωνισμού και της αρχής ίσης μεταχείρισης.

Πέραν τούτου, η καθ’ ής αν και κλήθηκε να διανείμει αμερολήπτως και ισοτίμως, το υπέρογκο ποσό των Ε 20.000.000, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, βάσει του άρθρου 4 και 15 του Συντάγματος, διένειμε το εν λόγω ποσό, κατά τρόπο άγνωστο σε εμάς και τους Έλληνες πολίτες, καθώς μέχρι και σήμερα, ουδέν στοιχείο έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δυνάμει του ν. 3861/2020 (ΦΕΚ Α΄112- Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και άλλες) και ως εκ τούτου, είναι ερευνητέο, με ποιες διαδικασίες και κριτήρια, η εταιρεία σας προέβη στη διανομή του τεράστιου ποσού των Ε 20.000.000, με άγνωστα, σε εμάς αλλά και σε όλους τους Έλληνες, τα διανεμηθέντα ποσά στους αντίστοιχους αποδέκτες.

Προφανώς, η επιλογή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και η διανομή του ποσού των Ε 20.000.000, έγινε με κριτήρια υποκειμενικά και μεροληπτικά, δηλαδή αυθαίρετα και συνεπώς παράνομα, για λόγους που εσείς (ή και άλλοι) γνωρίζετε, καταργώντας την θεμελιώδη δημοκρατική αρχή της πολυφωνίας και επιβάλλοντας, δια του αθέμιτου αποκλεισμού της, ισότιμα, αναλογικής συμμετοχής όλων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μια πρωτοφανή ιταμή λογοκρισία, κατά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 14 του Συντάγματος και 10 της ΕΣΔΑ.

Ιδιαιτέρως εξάρσιμο δε και επισημαινόμενο είναι το γεγονός ότι, εκτός από την κατάφωρη προσβολή των συνταγματικών δικαιωμάτων περί ισονομίας και ισοπολιτείας, κατ’ άρθρο 4 του Συντάγματος (Αρ. 4 παρ.1 & 2 Συντάγματος: 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.) η καθ’ ης καταστρατηγεί το άρθρο 2 § 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», καθότι εξουσιοδοτήθηκε από το Κράτος ως διαχειρίστρια εταιρία να διανείμει ισότιμα και δίκαια τα κονδύλια προς τα Μ.Μ.Ε έντυπα και ηλεκτρονικά.

Η εφημερίδα μου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», ως είναι παγκοίνως γνωστό, αποτελεί μια εκ των ιστορικών εφημερίδων της Ελλάδας, με 40 έτη κυκλοφορίας και πωλήσεις, οι οποίες ανέρχονται στις 3.000 στην καθημερινή έκδοση και στις 3.500 στη έκδοση του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η εφημερίδα μου δε, είναι ενήμερη ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της και παντελώς ελεύθερη τραπεζικών δεσμεύσεων. Δηλαδή η εφημερίδα μας δεν χρωστάει ούτε 1 ευρώ σε οποιαδήποτε τράπεζα, σύμφωνα πάλι με επίσημα στοιχεία.

Τα ως άνω πραγματικά γεγονότα, τα γνωρίζει ήδη η καθ’ ής, πολύ καλά.   Κατόπιν όλων των ανωτέρω, επιδώσα προς την καθ’ ής εταιρία, δυνάμει της υπ. αριθ. 9917 Γ/18-05-2020 εκθέσεως επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Σωτηρίου Τζάλλα του Παναγιώτη, εξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση, καλώντας την καθ’ ής, όπως εντός της αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εξωδίκου δηλώσεως προβεί εις τις εξής ενέργειες:

Όπως μου παράσχει, εγγράφως, ως οφείλει θεσμικά, τον κατάλογο των εφημερίδων, στις οποίες διανεμήθηκε το κονδύλι των Ε 20.000.000.

Όπως με ενημερώσει εγγράφως και βάσει στοιχείων, για το ποσό, το οποίο δικαιούται, αναλογικά, η εταιρεία μου, σύμφωνα με τον αριθμό των πωλήσεων της εφημερίδας μου, σε καθημερινή βάση ανά την επικράτεια, δεδομένου ότι η καθ’ ής, διαχειρίσθηκε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και υποχρεούται στη δίκαιη και ισότιμα αναλογική διανομή του άνω κονδυλίου, σε σχέση με τις εφημερίδες στις οποίες διένειμε (με όποιο τρόπο της και για οποιονδήποτε λόγο της) το τεράστιο αυτό ποσό των φορολογουμένων Ελλήνων.

Άλλως, δήλωσα ρητώς προς την καθ’ ής γνωστοποιώντας της συνάμα τις προθέσεις μου, εις περίπτωση που δεν προβεί στην, εντός της ανωτέρω τασσομένης προθεσμίας, παροχή των αιτούμενων στοιχείων, θα προσφύγω, προς προστασία των εννόμων συμφερόντων μου, δια της ασκήσεως των νομίμων δικαιωμάτων μου, ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων.

Παρά ταύτα, η ως άνω ταχθείσα προθεσμία παρήλθε άπρακτη, με αποτέλεσμα να συντρέχουν σωρευτικώς και βασίμως οι προϋποθέσεις, των άρθρων 901-903 του Α.Κ, βάσει των οποίων θεμελιώνω άμεσο, ενεστώς και ειδικό έννομο συμφέρον, ως ιδιοκτήτης εφημερίδας, να δικαιούμαι, ισοτίμως και συμμετρικώς, βάσει των ανωτέρω πωλήσεων των φύλλων της εφημερίδας μου, το αναλογούν κονδύλι από την κρατική επιχορήγηση.

Ως εκ τούτου λοιπόν ζητώ από την καθ’ ής, λίαν συννόμως όπως μου χορηγηθούν εκ της διαχειρίστριας εταιρίας η οποία και κατέχει τον κατάλογο των εφημερίδων αλλά και το ακριβές ποσό εις τις οποίες διανεμήθηκε με ορθολογιστικά και διαφανή κριτήρια το κονδύλι των 20.000.000 ευρώ ή μέρος αυτού.

ΙΙ) Νομική βάση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 682 παρ. 1, 683, 686 επ, 731, 732 Κ.Πολ.Δ καθώς και των άρθρων 901 επ Α.Κ, προκύπτει ότι ο έχων αξίωση για την επίδειξη εγγράφων ανεξαρτήτως αν υφίσταται εκκρεμή δίκη, καθόσον εις την περίπτωση που υφίσταται έχει εφαρμογή και το άρθρο 450 Κ.Πολ.Δ, δικαιούται να ζητήσει κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ Κ.Πολ.Δ, ως ασφαλιστικό μέτρο, σε επείγουσες περιπτώσεις ή προς αποτροπή κινδύνου, ευθέως την «προσωρινή» επίδειξη εγγράφου κατεχομένου από τον αντίδικο, ή τρίτο, οπότε το επιδεικτέο έγγραφο δεν θα εξέλθει προδήλως της κατοχής του κατόχου του. Δύναται μάλιστα, εκτός της διατασσομένης από το δικαστήριο επιδείξεως του εγγράφου, να διαταχθεί η χορήγηση αντιγράφου εις τον αιτούντα με ιδικές του δαπάνες. Εξάλλου, δύναται να υποχρεωθεί ο καθ’ ού η αίτηση στην επίδειξη εγγράφου ή παροχή αντιγράφου με απειλή χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος μέχρι 100.000 ευρώ ή προσωπικής κρατήσεως ενός έτους κατ’ άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. (Τζίφρας Ασφ. Μέτρα, έκδοση Τρίτη, σελ 321-322).

Για την επίδειξη του εγγράφου όμως ή για την χορήγηση του αντιγράφου του, απαραίτητη προϋπόθεση κατ’ άρθρο 902 είναι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος του ζητούντος την επίδειξη, που εξιδεικεύεται σε τρεις περιπτώσεις του ιδίου άρθρου, που αναφέρονται περιοριστικά, ήτοι : α) αν το έγγραφο συντάχθηκε προς το συμφέρον του αιτούντος. Τέτοιο έννομο συμφέρον υπάρχει όταν το έγγραφο συντάχθηκε προς σύσταση, απόδειξη ή γενικά διατήρηση των δικαιωμάτων του αιτούντος την επίδειξη, β) αν το έγγραφο πιστοποιεί έννομη σχέση αφορώσα και τον αιτούντα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κυρίως έγγραφα τα συστατικά ή αποδεικτικά μιας δικαιοπραξίας που έχουν καταρτισθεί ή με τον κάτοχο του εγγράφου ή με κάποιο τρίτο, γ) όταν το έγγραφο σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου. (Ράμμος, Ερμ Α.Κ, άρθρο 902, ΑΠ Γεωργιάδη Μ. Σταθόπουλου, ΑΚ. Άρθρο 902, σελ 552 επ).

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να διαταχθεί η επίδειξη εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου αυτού κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, όπως και για κάθε ασφαλιστικό μέτρο (άρθρο 682 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) να υφίσταται επείγουσα περίπτωση ή ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου (Μον. Πρωτ. Αθηνών 8604/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών).

Ως εκ τούτου βάσει των ως άνω, καθίσταται πρόδηλο ότι το άμεσο, ενεστώς και ειδικό έννομο συμφέρον μου θεμελιώνεται, δια το γεγονός ότι είμαι εκδότης εφημερίδας, και δεν έχω λάβει το αναλογούν μέρος της κρατικής επιχορηγήσεως, βάσει των πωλήσεων κυκλοφορίας της εφημερίδος μου, εξ αυτού λοιπόν του λόγου, ζητώ εκ της καθ’ ής εταιρίας, την επίδειξη του καταλόγου των εφημερίδων μετά των ακριβών διανεμημένων ποσών, καθότι τα έγγραφα αυτά καθ’ αυτά πιστοποιούν την έννομη σχέση η οποία με αφορά άμεσα (902 παρ. 1, εδαφ α και β), καθότι, βάσει της αρχής της ισοτίμου μεταχειρίσεως των πολιτών του άρθρου 4 του Συντάγματος και του άρθρου 14 περί της ελευθερίας του τύπου άνευ προληπτικής λογοκρισίας ή έτερου αθέμιτου με το δημοκρατικό μας πολίτευμα αποκλεισμό, άπαντα τα Μ.Μ.Ε, πόσο μάλλον δε ο έντυπος τύπος, δικαιούνται, ισοτίμης, ανάλογης απόλαυσης της κρατικής επιχορηγήσεως προς σκοπόν την προβολή της διαφήμισης περί της προστασίας της υγείας των πολιτών συνεπεία της πρωτοφανούς εκρήξεως της βιουμένης υγειονομικής κρίσεως.

ΙΙΙ) Δια Ταύτα- Δικονομικές προϋποθέσεις

Επειδή η διανομή εκ μέρους της εταιρείας της καθ’ ής, ήτοι του υπέρογκου κονδυλίου των Ε 20.000.000 εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των Ελλήνων φορολογουμένων δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της καθ’ ής, αλλά ούτε στην αυθαίρετη επιλογή της, ερειδόμενη στα περί φιλανθρωπίας αισθήματά της ή σε τυχόν μεταφορά κληρονομικής περιουσίας της ή εξυπηρέτηση πολιτικών – κομματικών σκοπιμοτήτων, τους όρους και τα πρόσωπα των οποίων μόνον η καθ’ ης γνωρίζει.

Επειδή η εν κρυπτώ και κατά το δοκούν, με ανισοτιμία και μεροληπτικά κριτήρια, διανομή του άνω τεράστιου κονδυλίου, προς όφελος προφανώς ημετέρων εφημερίδων και ο αποκλεισμός της εφημερίδας μου από αυτό, συνιστά πρόδηλη καταστρατήγηση του σκοπού της θεσπίσεως της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020.

Επειδή, ένεκα της προπεριγραφείσας επιλήψιμης συμπεριφοράς της καθ’ ής, η εφημερίδα μου, στερεί από το παγιωμένο αναγνωστικό κοινό της, την έγκυρη ειδησεογραφική ενημέρωση προς προστασία της υγείας του και αγωνιά για το μέλλον των εργαζομένων της.

Επειδή τα ως άνω είναι βάσιμα και αληθή, αποδεικνύονται δε με στοιχεία και μάρτυρες.

Επειδή ο τρόπος επιλογής και διανομής της καθ’ ής, αποτελεί όχι μόνο (και πρέπει να ερευνηθεί) νομική εκτροπή αλλά και ένα γνήσιο σκάνδαλο, με την έννοια ότι συνιστά γεγονός που προκαλεί τη γενική κατάκριση ή και αγανάκτηση του κοινωνικού συνόλου.

Επειδή συντρέχει επείγουσα περίπτωση να μου χορηγηθεί, ο κατάλογος καθώς και το ακριβές ποσό το οποίο έλαβε η εκάστη εφημερίδα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά κυκλοφορίας τους, προκειμένου να αποδειχθεί προσηκόντως και με διαφάνεια η ισότιμη διανομή του κονδυλίου των 20.000.000 ευρώ, χρημάτων του φορολογούμενου Ελληνικού λαού, αφενός, διότι αφορά την επίμαχη περίοδο της υγειονομικής κρίσεως την οποία διανύουμε και αφετέρου αν εισήγαγα την κρινόμενη αίτησή μου, κατά την τακτική διαδικασία με αγωγή επιδείξεως εγγράφου, κατ’ άρθρο 902 ΑΚ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η απόφαση που θα εξεδίδετο υπέρ εμού, θα ήτο μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος, με συνέπεια να παραγραφόταν τυχόν η αξίωσή μου δια χρηματική ικανοποίηση ένεκεν της ηθικής βλάβης την οποία έχω υποστεί συνεπεία του παράνομου αυτού αποκλεισμού μου, δεδομένου ότι δεν θα γνωρίζω την νομική κατάσταση της υφιστάμενης ιδιωτικής εταιρίας, κατά της οποίας στρέφομαι προς επίδειξη των ζητουμένων εγγράφων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου για τους ειδικά εμπεριστατωμένους και αιτιολογημένους ως άνω λόγους.

Να ληφθούν τα προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα.

Να υποχρεωθεί η καθ’ ής να μου χορηγήσει, το εν τω ιστορικώ, αναφερόμενο αναλυτικό κατάλογο των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων, οι οποίες έλαβαν κρατική επιχορήγηση, το ακριβές ποσό το οποίο έλαβαν αυτές, βάσει των στοιχείων κυκλοφορίας των πωλήσεών τους, εκ του συνόλου των 20.000.000 ευρώ.

Να απειληθεί εναντίον του νομίμου εκπροσώπου της εν λόγω ανωνύμου εταιρίας, ήτοι της καθ’ ής, η χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και προσωπική κράτηση μέχρι ενός έτους, για κάθε παραβίαση όρου διατακτικού της εκδοθησομένης δικαστικής αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων.

Να καταδικασθεί η καθ’ ής εις την δικαστική μας δαπάνη και εις τις αμοιβές αμφότερων των Πληρεξουσίων Δικηγόρων μου.

Αθήνα, 22/6/2020

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι                                                

1. Βασίλειος Καπερνάρος                                            

2. Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς                                                                          

 

 

 

Ελεύθερη Ώρα, Χρήματα, Στέλιος Πέτσας, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, Ασφαλιστικά