x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

ΣΑΣΜΥ: Τι συμβαίνει με την καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων;

| Επικαιρότητα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑ
Ο ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από όχληση των μελών του συνέταξε το παρόν έγγραφο προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας ώστε να αιτηθεί την συνδρομή του για την πληρέστερη ενημέρωση μας και ταυτόχρονα να εκφράσει την ανησυχία του αλλά και  την δυσφορία του για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την διοίκηση του ΜΤΣ/ ΕΛΟΑΣ τους τελευταίους μήνες. 
Τα μέλη μας αισθάνονται ότι δεν διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης  καθώς έχουν δημιουργηθεί δύο ταχυτήτων μερισματούχοι.
      Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ ομόφωνα αποφάσισε ότι σταματά η χορήγηση προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2023, ακόμη και αυτών που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση, βάσει των προβλεπόμενων στη Φ.872/229160 απόφαση ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74), και ότι θα υπάρξει επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.
     Με την Φ.951.1/101/1243962/Σ. 5091/2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 6694/23.12.2022 ΚΥΑ) όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την τροποποίηση της 5.5.2023 ουσιαστικά επήλθε μεγάλη μείωση του ποσού που θα λάβουν ως Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας οι μέτοχοι για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα διότι «οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα, εκτός εάν με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου».
      Αυτές οι αλλαγές ανέτρεψαν το επί 40 έτη καθεστώς υπολογισμού του ΒΟΕΑ και προκάλεσαν την έντονη δυσφορία των μελών μας, την οποία εκφράσαμε με την αποστολή εγγράφου μας με (Αρ. Πρωτ.: 01/2023-05 Ιαν 23) διότι με την εν λόγω ΚΥΑ δημιουργήθηκαν δύο ταχυτήτων μερισματούχοι, αυτοί που είχαν το δικαίωμα και υπέβαλαν αίτηση για λήψη του ΒΟΕΑ έως την 31 Δεκεμβρίου 2022 όπου θα ληφθεί υπόψη ο παλαιός τρόπος υπολογισμού και αυτοί που θα υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023(νέος τρόπος υπολογισμού)
      Επιπρόσθετα με ανακοίνωση του ΕΛΟΑΣ την 16 Ιουν 23 με θέμα «Ανακοίνωση ΕΛΟΑΣ επί αιτημάτων Χορήγησης Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων» ενημερωθήκαμε ότι για τα στελέχη που έχουν αποστρατευθεί μετά την 01-01-2017, το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που εισέπραξαν δεν έχει υπολογιστεί βάσει των Ν.4093/2012 και Ν.4307/2014, που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διευθυντή του ΕΛΟΑΣ, αλλά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Ν.4472/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με τον οποίο καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των ΕΔ. Κατά συνέπεια η χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος βάσει διατάξεων που έχουν καταργηθεί δεν είναι νόμιμη και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
      Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκε η αντισυνταγματικότητα της περικοπής των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών που έγιναν με το ν.4093/2012 και υπήρχε μερική συμμόρφωση με την απόφαση της απόφασης του ΣτΕ με τον ν.4307/2014 όπου προχώρησε στην αναπροσαρμογή των μισθολογίων κατά 50%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους συμμόρφωσης όταν τα οικονομικά της χώρας το επιτρέψουν.
      Με νεότερη απόφασή του, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την μερική συμμόρφωση κατά 50% και υπήρχε νέα νομοθετική ρύθμιση για το υπόλοιπο 50% με το ν.4575/2018,χωρίς όμως να ρυθμίσει την αναπροσαρμογή των μισθολογίων σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, όπως έγινε με το ν.4307/2014, δίνοντας μόνο αναδρομικά υπό μορφή εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου με το ν.4472/2017(έναρξη ισχύος 1/1/2017).
      Έκπληκτα τα μέλη μας διαπίστωσαν ότι η διοίκηση του ΕΛΟΑΣ την 16 Ιουν 23 εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία δεν αναφέρετε όπως μας ενημέρωσαν τα μέλη μας ότι η μη ανωτέρω αναπροσαρμογή των μισθολογίων με το ν.4575/2018 είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται το καταβαλλόμενο εφάπαξ σε όσους το έλαβαν με τη συμπλήρωση 35ετίας ή αποστρατείας για το διάστημα 2013–2016 ενώ οι δικαιούμενοι εφάπαξ βοηθήματος έλαβαν αναδρομικά το 50% της διαφοράς που προέκυψε από την κατά 50% αναπροσαρμογή του μισθολογίου με βάση τον , με τον ν.4307/2014.
      Ο προκάτοχος σας ΥΠΕΘΑ κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος σε απάντηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με τη Φ.900α/2972/17612/18.3.21 για αντίστοιχο θέμα είχε δηλώσει ότι «η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) επεξεργάζεται την υποβολή σχετικής εισήγησης, προκειμένου να αποφασισθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση αντιμετώπισης του ζητήματος του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, επί τη βάσει της καταστατικής νομοθεσίας τον Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων και της υφιστάμενης νομολογίας» κάτι το οποίο τελικά δεν έχει υλοποιηθεί με αποτέλεσμα τα μέλη μας να νιώθουν αδικημένα διότι δεν τους έχει καταβληθεί ακόμη το συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα.
      Όλα όσα σας αναφέραμε παραπάνω είχαν προκαλέσει την έντονη ανησυχία των μελών μας η οποία μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες έγινε εντονότερη γεννώντας μια σειρά ερωτημάτων:
      1. Τα μέλη μας τα οποία αποστρατεύτηκαν το διάστημα 2013–2016 και είχαν λάβει αναδρομικά το 50% της διαφοράς που προέκυψε από την κατά 50% αναπροσαρμογή του μισθολογίου με βάση τον, με τον ν.4307/2014, γιατί δεν έλαβαν το συμπληρωματικό εφάπαξ παρά την πρόθεση εξεύρεσης λύσης από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όπως αυτή εκφράστηκε με την Φ.900α/2972/17612/18.3.21 απάντηση σε ερώτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου; Τι θα πράξετε επί αυτού αφού για αντίστοιχες περιπτώσεις αποστράτων της ΠΑ που προσέφυγαν στην δικαιοσύνη έχουν εκδοθεί πρωτόδικες αποφάσεις ;
      2. Υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ; Είναι διασφαλισμένη η απρόσκοπτη καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για τα επόμενα έτη για τα στελέχη του ΣΞ;
      3. Εάν δεν υφίσταται πρόβλημα, γιατί υπήρχε αλλαγή όσον αφορά στον επί σαράντα και επιπλέον έτη τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ με την έκδοση ΚΥΑ αλλά και όσον αφορά στη δυνατότητα λήψης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ;
     Κύριε Υπουργέ με την αποστολή με Αρ.Πρωτ.:04/2023/23 Ιαν 23 εγγράφου μας αλλά και κατά την συμμετοχή μας στην διαβούλευση του ψηφισθέντος ν.5018/2023 είχαμε υποβάλει τις προτάσεις μας όπου μεταξύ των άλλων είχαμε αιτηθεί την τροποποίηση του άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953  και την συμμετοχή αποφοίτων ΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ διότι αποτελούμε μια μεγάλη μερίδα μερισματούχων και καθίσταται άδικη η μη συμμετοχή μας σε αυτό.
      Η συμμετοχή μας πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη ενημέρωση μας δίνοντας μας ταυτόχρονα την δυνατότητα να συμβάλουμε θετικά με τις προτάσεις μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που κατά καιρούς προκύπτουν.
      Κύριε υπουργέ παραμένουμε στην διάθεση σας για περαιτέρω εξειδίκευση των θέσεων μας εφόσον το κρίνεται σκόπιμο ευελπιστώντας στην λήψη το συντομότερο δυνατό απαντήσεων επί των ερωτημάτων μας προς ενημέρωση των μελών μας και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων από αυτά.
 
Για την ενημέρωση και  κατα την κρίση σας δημοσίευση . 
TAGS:

elora.gr - Ταυτότητα

Ιδιοκτήτρια εταιρεία: M.V. PRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
Διακριτικός τίτλος: M.V. PRESS
Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 299, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ 17236, ΑΦΜ 801098428 – ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΗΛ: 210 3625095, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Νόμιμος Εκπρόσωπος/ Διαχειριστής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Δικαιούχος του ονόματος τομέα (elora.gr): MV PRESS
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2018/334 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (L63) {ΒΛ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡ. 10 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Ε' Ν. 5005/2022 ΤΕΥΧΟΣ Α' 236/21.12.2022}

Μ.Η.Τ. 242040e-genius.gr ...intelligent web software